Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en De Graaf (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht "Politiedienst slaat alarm: duizenden buitenlandse terreurtips genegeerd.":

1.)
Kent u het bericht "Politiedienst slaat alarm: duizenden buitenlandse terreurtips genegeerd"(*)?

2.)
In het artikel staat dat het LIRC (Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum) op dit moment ruim 3.900 rechtshulpverzoeken en 5.800 signaleringen van vermiste personen achter loopt en dat sprake is van structurele onderbezetting. Klopt dit?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat op dit onderwerp geen enkel rechtshulpverzoek of signalering terzijde gelegd mag worden? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

4.)
Hoe is het mogelijk dat sprake is van structurele onderbezetting en het LIRC al zeven jaar om extra mankracht vraagt, terwijl de regering keer op keer in debatten tegen de Kamer heeft gezegd dat al het nodige wordt gedaan om terrorisme en een eventuele aanslag te voorkomen?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat dit volstrekt onacceptabel is en dat de regering de veiligheid van de burgers in Nederland hiermee oo het spel heeft gezet en dat blijft doen zo lang dit probleem niet is opgelost? Zo ja, wat gaat u hier per direct aan doen?

6.).
Als zoveel verzoeken en signaleringen terzijde geschoven worden, hoe kan de burger dan nog vertrouwen op de juistheid van het dreigingsniveau?

(*) http://www.ad.nl/binnenland/politiedienst-slaat-alarm-duizenden-buitenlandse-terreurtips-genegeerd~a8c34aee/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4220 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties