Nederland weer van ons

Dit debat is door mij aangevraagd naar aanleiding van twee artikelen enige tijd gelden met de titel: “Noodkreet agente” en “Uiteindelijk is de burger de klos” en het rapport “De lokale betekenis van de basisteams.” Veel van de genoemde kritiekpunten zijn al lang bekend, maar zijn nog steeds niet opgelost. Ondanks dat we nu het debat voeren met een demissionaire minister en het antwoord op het verzoek om meer geld voor de politie vrijwel zeker wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet, heb ik het debat op de agenda laten staan.

Misschien kan dit debat een zetje geven aan de besprekingen aan de formatietafel. Zoals ik al zei: deze problemen zijn niet nieuw, zijn bij partijen bekend en de formerende partijen hadden in de campagnetijd lovende woorden voor de politie. In goed Nederlands vraag ik dan ook: put your money where your mounth is.

De problemen zijn ernstig genoeg en wat mijn fractie betreft, moet daar nu eens een einde aan komen. Kort samengevat is dit het beeld dat ook de betreffende agente schetste:
• door capaciteitsgebrek wordt veel misdaad niet opgepikt; alleen vormen van criminaliteit die als speerpunt worden aangemerkt, worden opgepakt;
• te weinig effectieve mankracht voor serieuze criminaliteitsbestrijding;
• de politie is minder bereikbaar: veel wijkbureaus zijn gesloten en het aantal dienstwagens is te weinig om het grote gebied van het team te beslaan.

De minister schrijft in zijn brief dat eind van dit jaar voor de basisteams de “basis op orde” moet zijn. De vraag is echter of we eind dit jaar een kabinet hebben. Ondertussen moet de politie wel door. Volgens de minister zal de politie verder gaan met het optimaliseren en verbeteren van de basisteams door het zoeken naar passende ant-woorden op de intern en extern gesignaleerde uitdagingen, zo staat in zijn brief. Politiek correcte termen voor “u lost het zelf maar op.”

Wat mijn fractie betreft, is de politieorganisatie als geheel, maar ook de burger inmid-dels lang genoeg op de proef gesteld. Het geduld is op en er moet geld bij. Niet dat zogenoemde extra geld, dat slechts een minder grote bezuiniging was, maar echt geld, zodat er voldoende agenten opgeleid kunnen worden en agenten behouden blijven. Tijdens het Vragenuur gisteren over het aantal sepots bij misdrijven, heb ik gezegd dat naar mijn mening één van de oorzaken van de problemen de enorme bezuinigingen bij de politie en het Openbaar Ministerie is. De minister antwoordde, ik citeer: “... dat dit onderwerp in de formatiebesprekingen die op dit moment plaatsvinden, ongetwijfeld op tafel zal liggen.”

En er lekt het een en ander uit over de formatiebesprekingen, maar over de politie is het angstvallig stil. Collega Baudet laat zijn baard staan tot er een nieuw kabinet is. Dat heeft bij mij gelukkig weinig zin, maar ik hoop dat de minister straks in ieder geval zal antwoorden dat dit onderwerp ook “vast en zeker op de formatietafel ligt” en dat er snel duidelijkheid voor de politie komt.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2185 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties