Nederland weer van ons

Naar aanleiding van aanhoudende signalen over verspilling van geld door de Centrale Ondernemingsraad (COR) en diverse onderzoeken is de Commissie Ruys ingesteld. De presentatie van haar rapport was uitgesteld vanwege het overlijden van oud-korpschef de heer Bouman. Vanaf deze plek wens ik de nabestaanden veel sterkte toe bij dit verlies. Maar we moeten het vandaag wel over het rapport hebben, want de conclusies zijn stevig. Er was geen goed functionerend systeem van begroting en verantwoording. Het toezicht op de exorbitante uitgaven schoot tekort, het jaarlijkse budget werd telkens overschreden, maar er werd niet ingegrepen. Het verstrekken van een persoonlijke lening was onprofessioneel en ongepast en de toegekende salarisverhoging kon ook niet door de beugel. Kort en goed: er is onverantwoord omgegaan met publiek geld en de indruk van begunstiging is gewekt.

Maar de Commissie concludeert ook dat er geen bewijs is gevonden dat dit invloed heeft gehad op het feitelijk verloop van de belangrijkste adviestrajecten, ofwel dat de COR gunstig is gestemd om de vorming van de Nationale Politie geen strobreed in de weg te leggen. Een deel van het rapport is onderbelicht: uit de opsomming van de feiten op de pagina’s 24 tot en met 31 komt eerder een tegenovergesteld beeld naar voren. En op pagina 48 staat letterlijk: “De COR gebruikte de aanvankelijke negatieve adviezen als strategisch instrument om van de korpschef toezeggingen te krijgen omtrent de betrokkenheid van de COR bij de verdere uitwerking van de plannen.”

De Commissie Ruys heeft verder geen aanwijzingen gevonden dat de opeenvolgende ministers van V&J op de hoogte waren van de specifieke situatie rondom de financiën van de COR. Er zijn wel degelijk waarschuwingen gegeven aan de minister, maar het verbeteren van de administratieve organisatie en de financiële controle had geen prioriteit. Wat mijn fractie betreft, is de minister op dat punt nalatig geweest. Als je een groot, ambitieus project start, houd je de vinger aan de pols. Deze passieve houding staat ook in schril contrast met het iedere keer weer actief bemoeien met de topprioriteiten die aan de politie werden opgelegd.

Wat mijn fractie betreft staat vast dat de Nationale Politie onder (te) hoge tijdsdruk is ontstaan. Het werd een prestigeproject van voormalig minister Opstelten dat niet mocht mislukken. Ik heb niet voor niets bij herhaling gevraagd om ook zijn rol in het onderzoek mee te nemen. De gehele reorganisatie van 26 onderdelen tot één landelijk geheel moest gebeuren terwijl de winkel openbleef en er steeds meer “topprioriteiten” bijkwamen. En er was ook een forse bezuiniging aan gekoppeld. Maar laat er geen misverstand over bestaan: dit is geen rechtvaardiging voor alles wat er is gebeurd.

Het exorbitante en onbelemmerde uitgavenpatroon van de voorzitter van de COR heeft 2 grote pijnpunten: de COR kon onbelemmerd haar gang gaan terwijl de ‘gewone’ agenten op straat moesten vechten voor een nieuwe cao en een kleine sala-risverhoging.

De vraag is echter wat we hier nog mee kunnen doen en daarbij wat we hiermee bij-dragen aan het functioneren van de Nationale Politie waarbij ik de belangen van de werkvloer het belangrijkste vind. Een parlementair onderzoek wil ik op voorhand echter niet uitsluiten: het doet recht aan de gevoelens van de werkvloer, een aantal vragen kunnen dan nog beantwoord worden en er kunnen maatregelen aan de minister worden gevraagd: beter toezicht op en verantwoording van de uitgaven van de COR en een cultuurverandering bij de politie. Maar dit zijn allemaal maatregelen die de korpschef moet nemen en niet de politiek.

Afrondend kan ik dan ook nog geen definitief standpunt innemen en wacht ik de ant-woorden van de minister af. Eén ding staat voor mij wel als een paal boven water: de Nationale Politie is geen “fiasco” en terugdraaien is een slecht idee. Er zijn goede stappen gezet en ik hoop dat we er vandaag ook een aan kunnen toevoegen. Wat mij betreft is het doel ervoor te zorgen dat de agenten op straat weer trots op hun organisatie kunnen zijn.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4945 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties