Nederland weer van ons

Er staan meerdere rapporten op de agenda, maar kern van dit algemeen overleg is natuurlijk de brief van de minister die we afgelopen vrijdag hebben ontvangen met nadere informatie over de invulling van deze passage in het regeerakkoord:
“het kabinet komt met wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik.”

Ik heb mijn spreektekst van het laatste algemeen overleg over coffeeshopbeleid erbij gepakt. Dat was in april 2015. Toen en ook tijdens de behandeling van het initiatief-wetsvoorstel inzake de gesloten coffeeshopketen heb ik gezegd: “de PVV is en blijft tegen regulering van cannabis. En nog verder terug in de tijd heeft mijn collega De Roon gezegd: “30 jaar gedoogbeleid. Wat heeft dat voor ons land betekend?
• 30 jr lang is de jeugd opgegroeid met het idee dat softdrugsgebruik niet zo’n probleem is, want de overheid treedt er niet tegen op;
• 30 jr lang hebben ouders in vrees kunnen leven met de gedachte dat hun kin-deren dankzij dat gedoogbeleid gemakkelijk met drugs in aanraking konden komen en in grote getale ook kwamen;
• 30 jr lang heeft de gedoogde verkoop van softdrugs zich over heel ons land kunnen uitzaaien.
Laten we dat gedoogbeleid failliet verklaren en niet proberen het te “verbeteren”. Het gedoogbeleid heeft zich in 30 jaar niet kunnen bewijzen. Ook voor dat “verbeteren” ervan is er 30 jaar lang de kans geweest.”
Mijn fractie staat hier nog steeds achter. Het thc-gehalte in de softdrugs is hoger ge-worden, de verslavende werking daarmee ook en de georganiseerde criminaliteit verdient bakken met geld met de teelt en handel in deze rotzooi. Dat gaat met het experiment niet veranderen. Dat is met zoveel woorden ook eerder nog dit jaar be-vestigd door de politie en het college van procureurs-generaal van het Openbaar Mi-nisterie nav het wetsvoorstel inzake de gesloten coffeeshopketen. Het zal niet van noemenswaardige invloed zijn op de illegale hennepteelt en –handel.

En de Commissie van de Donk schreef in 2009 in haar rapport “Geen deuren, maar daden” ook dat in de wereld van de cannabishandel de coffeeshops maar een be-scheiden onderdeel zijn geworden. De teelt en de daaraan verbonden criminaliteit zijn vrijwel autonoom: de productie wordt voor een groot deel afgezet buiten het pro-ductiegebied en verhandeld buiten de coffeeshop om naar binnen- of buitenland. Het coffeeshopbeleid heeft hierdoor nu nog slechts een heel bescheiden effect op de aanpak van de productie van cannabis en de daaraan verbonden georganiseerde criminaliteit. (p. 40 en 41 van het rapport).
Kort en goed: de PVV blijft tegen het reguleren van cannabis en staat een harde aanpak voor. Zoals ook al eerder is gezegd:
“Sluit de gepakte drugshandelaren, -producenten en -vervoerders e.d. langdurig op. Werk met minimumstraffen en breng de maximumstraffen omhoog. Het gaat vaak om recidivisten. Maak het nemen van de gok voor hen slechter.”

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4290 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English