Nederland weer van ons

 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Burgemeesters willen rol als crimefighter” (*).

1.)
Kent u het bericht “Burgemeesters willen rol als crimefighter”(*)?

2.)
Hebt u inmiddels kennis kunnen nemen van de door de tien regioburgemeesters opgestelde notitie “Proeve van wetgeving, voorkomen en aanpakken van ondermijning”?

3.)
Bent u het eens met de daar in gedane voorstellen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Zo ja, bent u het eens met alle voorstellen? Zo nee, welke voorstellen kunnen wel op uw instemming rekenen?

5.)
En zo ja, wat gaat u op (korte) termijn doen om aan die voorstellen tegemoet te komen?

6.)
Bent u het eens met het voorstel om de Gemeentewet zodanig aan te passen dat de burgemeester een expliciete verantwoordelijkheid krijgt bij de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit? Zo nee, waarom niet?

7.)
Zo ja, wanneer kan het wetsvoorstel ter zake tegemoet worden gezien?

8.)
En zo nee, hoe gaat u dan de burgemeesters helpen in de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit aangezien burgemeesters tot op heden geen/onvoldoende mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld alleen al relevante informatie te delen met de politie in dit kader?

(*) https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180114_00053966/burgemeester-wil-rol-als-crimefighter

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3280 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English