Nederland weer van ons

Als eerste de WODC-rapporten jeugd en cyber. De minister heeft in een eerder AO aangegeven dat de online criminaliteit in de loop van de jaren naar verwachting zal toenemen en dat jongeren daarin een belangrijke rol zullen spelen. Daarom is het van belang om een goed beeld te krijgen van deze nieuwe vorm van jeugdcriminaliteit met het oog op te nemen maatregelen. Dat ben ik met hem eens. De uitkomsten van de verdere verkenningen zijn echter nog niet ontvangen, ondanks de toezegging dat de Kamer in de loop van 2017 nader zal worden geïnformeerd. Wat is de stand van zaken?

Dan het advies van de Taskforce Overvallen inzake aanpak overvallen en straatroof. Om de aanpak in 2017 en 2018 verder te verduurzamen heeft de Taskforce een ac-tieprogramma 2.0 opgesteld. In het nieuwe actieprogramma zijn zo’n zestig acties opgenomen langs de lijnen van het voorkomen daderschap, aanpakken van daders en het beschermen van de slachtoffers. Ik heb het al heel vaak gezegd en nu weer: het aantal straatroven en overvallen is gebaseerd op de aangiftes die de slachtoffers bij de politie doen. Vast staat dat de aangiftebereidheid niet erg hoog is. En wat ook niet wordt vermeld is dat de pakkans en de ophelderingspercentages bedroevend laag zijn. De regering vermeldt in het regeerakkoord: “De inzet is de aangiftebereidheid te vergroten, het ophelderingspercentage te verhogen en de doorlooptijden in te korten. Hiermee wordt beoogd dat misdaad ook daadwerkelijk wordt bestraft.” Maar hoe gaat de regering dat doen?

En komt er nieuwe definitie voor het begrip ophelderingspercentage? Nu betekent het dat er een verdachte in beeld is, terwijl de burger denkt dat het een opgehelderde zaak is.

En wat wordt gedaan met de zestig acties in het actieprogramma 2.0? De minister schrijft namelijk dat de huidige aanpak wordt gecontinueerd. Dat impliceert dat die acties op de plank blijven liggen.

En ook vandaag weer aandacht voor het gebrek aan capaciteit bij de politie waar De-tailhandel Nederland vandaag aandacht voor vraagt. Zij maakt zich terecht zorgen, want het aantal overvallen daalt nauwelijks, overvallen worden steeds gewelddadiger en bij plofkraken is in 70% van de gevallen een zwaar explosief gebruikt. In dat kader vraag ik ook naar de reactie van de minister op een passage uit de brief van minister Dekker van vandaag. Hij wil 124 fte bij de politie gaan gebruiken om “de slachtoffers die aangifte doen structureel te beoordelen op hun kwetsbaarheid.” Klinkt symphatiek, maar ik heb liever dat de agenten hun daadwerkelijke taak uitvoeren: misdaad voorkomen en bestrijden. Graag een reactie van de minister.

Dan het WODC-Prognosemodel in relatie tot de haal-en aangiftedelicten. Aangezien bij georganiseerde, ondermijnende criminaliteit niet kan worden afgegaan op aangif-tecijfers, worden andere instrumenten gebruikt om beter zicht te krijgen op aard en ontwikkeling van deze vorm van criminaliteit. Het WODC doet onderzoek naar de aard en omvang van niet-geregistreerde criminaliteit, waaronder ondermijnende criminaliteit. Naar verwachting zal dit onderzoek in februari 2018 gereed zijn. Is er al zicht op de uitkomsten?

Tot slot, een belangrijk punt waar ik sinds mijn op 18 maart 2014 ingediende motie mee bezig ben: het strafbaar stellen van het voorhanden hebben van professionele inbrekerswerktuigen. De minister heeft onderzoek laten uitvoeren en schrijft in een brief van 23 november 2015: “Politie en Openbaar Ministerie zien een toegevoegde waarde in dit extra wettelijk instrument om inbraken tegen te gaan. Dat oordeel deel ik. Mede gelet op het streven in de Veiligheidsagenda om het ophelderingspercentage bij woninginbraken te verhogen, zal ik hiertoe een wetsvoorstel voorbereiden.”
Het wetsvoorstel is echter nog steeds niet ingediend bij de Kamer. Wat is de stand van zaken?

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4265 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties