Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Winkeldiefstal daalt helemaal niet’

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Winkeldiefstal daalt helemaal niet’(*)?

2.)
Hoe kijkt u aan tegen het bericht van Detailhandel Nederland dat het verschil tussen aangiften van winkeldiefstal en het daadwerkelijke aantal diefstallen steeds groter wordt?

3.)
Hoe rijmt u het verschil tussen de cijfers van het CBS en de door Detailhandel Nederland verrichte steekproeven, waaruit bleek dat er geen sprake is van een daling, maar juist van een stijging van 5% van het aantal winkeldiefstallen?

4.)
Volgens Detailhandel Nederland geven de cijfers van het CBS een vertekend beeld, vanwege onder andere het feit dat het doen van aangifte dikwijls als lastig wordt ervaren. In dit kader wordt verwezen naar een artikel uit het AD van 20 maart 2018, waarin tevens de link wordt gelegd tussen de daling van het aantal aangiftes en het doen van aangifte via DigiD.* Hoe staat u tegenover het betoog van Detailhandel Nederland dat het doen van aangifte dient te worden vereenvoudigd?

5.)
Wat gaat u doen met de boodschap dat sommige winkeliers helemaal gestopt zijn met het doen van aangifte, omdat zij geen vertrouwen meer hebben in de politie?

6.)
Deelt u de mening dat er – meer algemeen - een groot verschil lijkt te bestaan tussen daadwerkelijke criminaliteit en geregistreerde criminaliteit en de cijfers van het CBS een te rooskleurig beeld laten zien? Indien nee, waarom niet?

7.)
Bent u van plan nader onderzoek te laten doen naar het verschil tussen daadwerkelijke criminaliteit en geregistreerde criminaliteit? Indien nee, waarom niet?

8.)
De Veiligheidsmonitor is een enquête onder een beperkt aantal burgers en ondernemers vallen hier buiten, terwijl zij ook slachtoffer zijn van criminaliteit. Bent u nu eindelijk van mening dat er behoefte is aan een nieuw meetinstrument om zicht te krijgen op de daadwerkelijke omvang van de criminaliteit? Zo nee, waarom niet?

 (*)Telegraaf, ‘Winkeldiefstal daalt helemaal niet’
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1814535/winkeldiefstal-daalt-helemaal-niet
(*)AD, ‘Politie: Minder aangiftes doordat dit via DigiD moet’
https://www.ad.nl/den-haag/politie-minder-aangiftes-doordat-dit-via-digid-moet~a57f6001/

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2875 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties