Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Beertema (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht op de website van de politie inzake “Politie-iftar 2018” en het bericht op de Instagram-account van de jeugd-agent Apeldoorn inhoudende dat de politie Apeldoorn een iftar organiseert op 23 mei 2018:

1.)
Bent u bekend met het bericht op de website van de met de mededeling “Ook dit jaar organiseert het Marokkaans Netwerk van de eenheid Amsterdam de politie-iftar”(*)?

2.)
In artikel 3 Politiewet staat de taakomschrijving van de politie: “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.” Bent u het met de PVV eens dat het organiseren van religieuze/ideologische activiteiten hier niet onder valt? Zo nee, waarom niet?

3.)
Volgens het bericht heeft de politie-iftar “zich in de afgelopen jaren bewezen als een uitstekend en sterk werkend verbindingsmiddel.” Waar blijkt dat uit? En waarom is het liquidatiegeweld door de zogenoemde “Mocro-maffia” dan niet aan het afnemen?

4.)
Hoe is die zelfbenoemde werking van dat verbindingsmiddel te rijmen met dit citaat van criminoloog de heer Ferwerda: “toen deze jongens 16, 17 jaar oud waren, maakten ze al de dienst uit in de wijk. Die territoriale drift hebben we onderschat. Dezelfde houding hebben ze nog steeds, alleen zijn de wapens zwaarder geworden.”?

5.)
Waarom wordt telkens de kop in het zand gestoken als het gaat om het benoemen van de feiten, zoals de Evaluatie aanpak criminele jeugdgroepen (Van Montfoort/Bureau Alpha, januari 2013, pagina 14) waaruit blijkt dat de helft van de groepen grotendeels of geheel bestaat uit leden van Marokkaans-Nederlandse afkomst?

6.)
Deelt u de mening dat de burgers van Nederland willen dat de politie een neutrale houding inneemt en zich aan haar taken houdt (opsporing en handhaving openbare orde), waarbij geen enkele religieuze of ideologische uiting past? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u bekend met het bericht van de politie Apeldoorn op Instagram waarin kinderen worden opgeroepen, in ieder geval enthousiast worden gemaakt, voor het bijwonen van een door de politie georganiseerde iftar?

8.)
Deelt u de mening van de PVV dat dit zeer kwalijk is, omdat kinderen nog geloven in de neutraliteit van de politie en verre horen te blijven van een feest van een ideologie dat strijdig is met onze vrijheid en gelijkwaardigheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

9.)
Deelt u de mening dat door het zo opzichtig etaleren van de voorkeur voor Islamitische activiteiten de politie de voor haar geloofwaardig optreden vereiste neutraliteit verkwanselt en hiermee haar eigen gezag aantast? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.politie.nl/mijn-buurt/lokale-initiatieven/05---amsterdam/iftar-2017.html

(**)

iftar170418

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2520 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties