Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Agenten bezorgd over privacy: uniformen nog steeds thuis bezorgd.” (Volkskrant 7 mei 2018)

1.)
Kent u het bericht “Agenten bezorgd over privacy: uniformen nog steeds thuis bezorgd.”? (*)

2.)
Bent u het eens met het standpunt van (veel) agenten dat het veiliger is dat de levering van de politie-uniformen via centrale uitgifte wordt gedaan per eenheid of per bureau? Zo nee, waarom niet?

3.)
Zo ja, per wanneer kan dat geregeld worden?

4.)
Bent u in ieder geval bereid om de mogelijkheid van centrale uitgifte op enigerlei wijze te betrekken bij de evaluatie die nu plaatsvindt?

5.)
Mocht dat niet mogelijk zijn, omdat op dit moment geen sprake is van centrale uitgifte, ben t u dan bereid om deze mogelijkheid zo spoedig mogelijk te laten onderzoeken en de Kamer vervolgens van de uitkomst op de hoogte te stellen? Zo nee, waarom niet?

* https://beta.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/agenten-bezorgd-over-privacy-uniform-nog-steeds-thuis-bezorgd~bfdc9c70/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5415 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties