Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Agent kan fluiten naar feest.”

1.)
Kent u het bericht 'Agent kan fluiten naar feest'(*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat deze kwestie wel heel erg zuur is voor de betrokkene vanwege het feit dat hij op 5 werkdagen maar liefst 50 jaar dienst van de politie is geweest? Zo nee, waarom niet?

3.)
Welke regels staan in de weg aan de wens van de betrokkene om het jubileum wel te behalen?

4.)
Bent u bereid om een poging te doen de wens van de betrokkene om zijn jubileum wel te halen, te vervullen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Indien dit (juridisch) niet mogelijk is, bent u dan bereid om de betrokkene op zijn minst een flinke bos bloemen te sturen als dank voor zijn dienstverband van 49 jaar en 360 dagen?

(*) Telegraaf, 30 mei 2018

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3105 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties