Nederland weer van ons

Op 1 juli 2015 is een debat geweest met oud-minister Van der Steur naar aanleiding van de moord op oud-minister Borst. De minister beloofde toen aan de Kamer dat “alles op alles moet worden gezet om herhaling te voorkomen.”

Één van de aanbevelingen van de toen ingestelde Commissie Hoekstra luidde: neem van alle inverzekeringgestelde verdachten celmateriaal af, zodat na veroordeling een dna-profiel kan worden gemaakt dat vervolgens kan worden opgenomen in de dna-databank. Op dat moment was de situatie dat pas na veroordeling een oproep om dna-materiaal af te staan, werd verstuurd. Als hier geen gehoor aan werd gegeven, moest de politie de veroordeelden opsporen.

De minister heeft deze aanbeveling niet overgenomen. Grondslag was een advies van de Raad van State dat een dergelijke maatregel waarschijnlijk niet EVRM-proof zal zijn. De situatie is dus onveranderd: pas na veroordeling mag dna-materiaal worden afgenomen. Met alle gevolgen van dien.

In de uitzending van Nieuwsuur op 13 juni is gebleken dat inmiddels meer dan 21.000 dna-profielen van veroordeelde criminelen in de landelijke dna-databank ontbreken. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016. Toen ging het om ruim 10.000 ontbrekende profielen. Vast staat daarmee dat er iets moet gebeuren, want veroordeelden melden zichzelf niet/onvoldoende voor de verplichte dna-afname.

De minister schrijft in zijn brief van 2 juli jl. dat de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden eerst wordt geëvalueerd op de effectiviteit van de verbeterslagen op het gebied van dna-afname, voordat kan worden besloten of wetswijziging kan worden ingezet. De oplevering van de evaluatie wordt in april 2019 verwacht.

“Alles op alles zetten” is dus veranderd in niets doen, omdat de maatregel waarschijnlijk niet EVRM-proof is, want dat gaf de minister in dezelfde uitzending van Nieuwsuur al aan. De minister gaat in de tussentijd alleen kijken wat nodig is voor een eventuele wetswijziging ten aanzien van verdachten zonder een vaste woon- of verblijfplaats. En dus niet voor alle verdachten die op grond van de wet DNA-afname bij veroordeelden hiervoor in aanmerking komen.

Ik kan daar heel kort over zijn: dat is voor mijn fractie onacceptabel. Om meerdere redenen. Ik noem de belangrijkste:
1. het onderscheid tussen verdachten zonder bekende woon-/verblijfplaats en verdachten met een bekend adres is in de praktijk onwerkbaar. Bij inverzekeringstelling wordt via de zogenoemde ID-zuil gekeken in het GBA-register. Maar dat register is niet actueel, is een momentopname en er kan creatief mee worden omgegaan;
2. misdrijven kunnen veel eerder worden opgelost als er een dna-profiel is in een zo vroeg mogelijk stadium;
3. de schaarse capaciteit van de politie moet hier niet aan besteed worden, omdat het veel efficiënter kan en wat mijn fractie betreft, ook moet.

De keuze die gemaakt moet worden is deze tussen enerzijds het percentage verdachten waarvan een dna-profiel vernietigd moet worden en de daarmee gepaard gaande kosten en anderzijds de enorme belasting en voorkomen van kosten van de politie om veroordeelden op te sporen die mogelijk niet eens meer in het land zijn. Het kost ongeveer 32 uur om de woon-/verblijfplaats te achterhalen per veroordeelde en dan zit degene “nog niet eens binnen.” De kans op succes is dus zeer gering.
De PVV kiest voor het laatste en is dus voorstander van een wetswijziging die het mogelijk maakt om celmateriaal af te nemen bij verdachten die in verzekering zijn gesteld en daarmee al ter beschikking van de politie staan.

Niet alleen de burgers van Nederland verdienen dat, maar ook de politieagenten die al overvraagd zijn. De opsporingscapaciteit moet worden ingezet om misdrijven op te lossen en niet voor het najagen van boeven die de politie eerder al heeft gepakt. Dringend verzoek dus aan de minister: neem de aanbeveling van de Commissie Hoekstra alsnog over en zorg voor de benodigde wetswijziging. Anders zal ik namens mijn fractie een motie hiervoor indienen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2145 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties