Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Politie werkt in asbestpand, rapport werd ‘stilgehouden’ “ (AD, 8 augustus 2018).

  1. Kent u het bericht “Politie werkt in asbestpand, rapport werd ‘stilgehouden’ “ (*)?

2.
Welke versie is juist: die van de Landelijke Eenheid, inhoudende dat de aanwezigheid van asbest bekend is op de werkvloer, of die van de ondernemingsraad, die zegt niet op de hoogte te zijn van het rapport dat de aanwezigheid van asbest meldt?

3.
Begrijpt u dat, ongeacht welke versie de juiste is, de aanwezigheid van asbest ervoor zorgt dat de agenten die aldaar werkzaam zijn, zich (ernstig) zorgen maken? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

4.
Vindt u dat de aanwezigheid van asbest in een bedrijfspand getuigt van goed werkgeverschap? Zo nee, wat gaat u hier aan doen?

5.
In het rapport wordt geadviseerd om het pand “op KORTE termijn” te saneren. Volgens de Landelijke Eenheid worden de betreffende daken “op termijn” vervangen. Bent u het met de PVV eens dat dit in strijd is met het advies in het rapport? Zo ja, gaat u er voor zorgen dat op korte termijn aan het rapport wordt voldaan?

6.
Zo nee, kunt u garanderen dat de agenten en een ieder die in het betreffende pand werkzaam is en nog zal zijn, geen gezondheidsrisico lopen?

* https://www.ad.nl/binnenland/politie-werkt-in-asbestpand-rapport-werd-stilgehouden~af3c8ceb/

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3295 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties