Nederland weer van ons

In mei 2016 verscheen het rapport “Handelen naar waarheid.” Een sterkte- en zwakteanalyse met als doel te komen tot aanbevelingen voor de inrichting van de opsporing die is toegerust voor huidige en toekomstige uitdagingen.

Een hele mond vol, maar een ambitie waar niemand het mee oneens kan zijn. Die ambitie is nodig, want de conclusies liegen niet om. Laat ik de belangrijkste noemen:
1. politieambtenaren worden na de basisopleiding niet meer getoetst op actuele kennis van bevoegdheden;
2. elementaire recherchevaardigheden ontbreken te vaak;
3. onvoldoende verbinding tussen recherche en ‘blauw’.

Dit is zeker niet alleen op het bordje van de politie te schuiven. Je moet ook met voldoende mensen zijn om zaken te kunnen oppakken en om de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij te houden zonder je collega’s te belasten, omdat jij er niet bent. En ook daar schort het aan. Dat is de opeenvolgende ministers allemaal bekend.

En dan verwacht je actie. En die kwam er nauwelijks. Wat kwam er wel? Voortgangsbrieven met korte- en lange termijnmaatregelen. Proeftuinen worden gestart om te kijken, ik citeer “welke vernieuwingen mogelijk en wenselijk zijn.” Allemaal tijdverspilling. Tijd die we niet hebben. De criminaliteit neemt toe, ondanks het eeuwig durende mantra van het kabinet dat “de criminaliteit daalt.”

Toegegeven: de minister doet zijn best, maar wat levert het op? Niet de gevraagde en broodnodige 2.000 extra rechercheurs, maar “171 fte agenten”. Ofwel: 8% van wat er minimaal nodig is! Zo sla je natuurlijk nog geen gat in een natte krant. En, niet onbelangrijk: die worden verdeeld over de 10 regionale en de landelijke eenheid. Hoe kunnen die als één blok worden ingezet als ze worden verdeeld over 11 eenheden? Hoe gaan zij het verschil maken?

Dit is niet alleen onacceptabel vanwege het feit dat de criminaliteit helemaal niet daalt, maar ook vanwege het feit dat rechercheurs die we nu wel hebben, uitstromen. En dan bedoel ik niet vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, maar omdat ze ontmoedigd worden door het gebrek aan (doorstroom)mogelijkheden. Dat was ook een van de conclusies in het rapport “Handelen naar waarheid.” En ook van het boek van de heer Princen “De gekooide recherche” uit 2015.

Voorzitter, er gaapt een enorm gat tussen de conclusie in het rapport Handelen naar waarheid en de reacties van de agenten in de enquête van de Nederlandse Politiebond enerzijds en wat de minister heeft toegezegd anderzijds. Wat mij betreft hebben de agenten het gelijk aan hun kant: zij ervaren de knelpunten dagelijks. Dus ik zeg tegen de minister: handel naar waarheid. Kan hij toezeggen dat er in deze kabinetsperiode die 2.000 rechercheurs bij komen?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2665 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties