Nederland weer van ons

Als eerste de Versterking aanpak ondermijning, de brief met de stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord. Bij de aanpak van synthetische drugs is specifieke aandacht nodig voor de problematiek van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en drugsgrondstoffen (precursoren). Bezien wordt of het mogelijk is te komen tot een systematiek die het mogelijk maakt om stoffen per groep te kunnen verbieden, zoals dat op dit moment onder andere ook in België en Duitsland gebeurt. Waarom duurt het allemaal zo lang? Al in 2011 spraken we over de wens van een generieke strafbepaling voor de precursoren. Waar een wil is, is een weg.

Ik weet nog dat de minister vlak na zijn aantreden de woorden sprak: “de overheid moet een beetje zijn als Lucky Luke die een geterroriseerde buurt binnenrijdt. Mensen moeten zien dat de overheid er keihard tegenin gaat.” Op dit moment zien de mensen in de fik gestoken vrachtwagens met drugsafval vlak langs hun appartement en vinden boswachters dagelijks vaten met synthetische rotzooi. Wat gaat de minister hiertegen doen?

Ook de urgentie bij de aanpak van illegale wapens zie ik niet. Hoe vaak heb ik al niet gezegd: waar blijven de rechercheurs die nodig zijn voor het doorrechercheren bij de vondst van illegale wapens? Dit is geen bijzaak, want die dingen worden gebruikt om liquidaties mee te plegen waarbij onschuldige burgerslachtoffers vallen. Met een wetsvoorstel wapperen helpt hiertegen echt niet. Graag meer actie! (‘opschieten’)

En ik blijf er ook op hameren dat er een structureel ondermijningsfonds komt dat gevuld wordt met afgepakt crimineel vermogen. Een eenmalige fooienpot van € 100 miljoen is volstrekte onvoldoende. In de synthetische drugsindustrie wordt jaarlijks minimaal € 19 miljard omgezet!

Dan het Rapport Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit. In ruim 70% van de onderzochte gevallen is de uiteindelijk opgelegde gevangenisstraf lager dan de eis van de officier van justitie. In de on-derzochte mensenhandelzaken wordt in meer dan 90 % van de onderzochte gevallen een lagere gevangenisstraf op dan geëist. Dat vind ik heel ernstig. In mensen-handelzaken is per definitie sprake van slachtoffers. Waarom komt er ter bescherming van hen niet een ondergrens voor de strafmaat? Een minimumstraf?

Tot slot, het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn' over synthetische drugs:
De minister is zich, naar eigen zeggen “terdege bewust van de positie die Nederland inneemt op de internationale ranglijst van drugsproducerende landen, welke be-schamend is.” Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt de focus gelegd op de aanpak van de drugsindustrie, omdat de drugsindustrie qua omvang de grootste illegale markt is. Een nadere reactie volgt na advies van het Strategisch Beraad? Is die al voorhanden? Zo nee, hoe lang gaat het nog duren? Ik begon mijn betoog met een dringende oproep aan de minister voor meer urgentie en daar eindig ik ook mee.

Als de brief d.d. 5 november jl. Bestrijding georganiseerde criminaliteit” wordt toegevoegd aan de agenda:
“In de brief van 5 november jl. meldt de minister dat in 2017 (!) meer criminele samenwerkingsverbanden zijn aangepakt dan in de Veiligheidsagenda tot doel is gesteld. Maar ook hier van mijn kant twee punten van kritiek: “aangepakt” zegt niets: het gaat er om wat er met die onderzoeken is gebeurd. Een dergelijke target zoals hier is geformuleerd (“aangepakt”) kan zelfs het tegenovergestelde doel bereiken: minder capaciteit voor andere misdrijven, omdat er zoveel onderzoeken gestart moeten zijn. is de minister dat met mij eens en zo ja, gaat hij een ander criterium hiervoor hanteren, dan wel: laat hij het aan de wijsheid van de politie zelf over? Ik verwijs naar een artikel in het AD van 5 november jl. waarin staat dat door een cultuuromslag in het afpakbeleid van de politie dit jaar al meer ‘fout’ geld van crimi-nelen afgepakt dan in heel 2017. Het succes zit 'm in de bijdragen vanuit de districten, waar de agenten op straat steeds alerter zijn op het onverklaarbare vermogen van verdachten.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2225 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties