Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Politie registreert bewust de afkomst van agenten” en het interview met de nieuwe portefeuillehouder diversiteit (Volkskrant 10 december 2018):

1.)
Kent u het bericht “Politie registreert bewust de afkomst van agenten” en het interview met de nieuwe portefeuillehouder diversiteit (*)?

2.)
Is de nieuwe portefeuillehouder de heer Nieuwerth juist geciteerd? Zo nee, wat heeft hij daadwerkelijk gezegd?

3.)
Indien zijn uitspraken juist zijn weergegeven, waar haalt de portefeuillehouder het onzalige idee vandaan dat “de belastingbetaler met liefde betaalt voor diversiteit”?

4.)
Bent u het met de PVV eens dat de kern niet moet zijn dat het politiekorps een afspiegeling is van de maatschappij, maar dat het gaat om het gezag dat de politie moet hebben? Zo nee, waarom niet?

5.)
En zo nee, op welke wijze helpt een afgedwongen percentage diversiteit bij het hebben van gezag?

6.)
Wat valt nu onder het streefcijfer van 25% diversiteit? Gaat het om 25% van de instroom dat een niet-westerse nationaliteit moet hebben of om 25% van de instroom met een diverse achtergrond dat uit veel meer bestaat dan etniciteit?

7.)
Waarom spreken de korpschef, de portefeuillehouder diversiteit en zijn woordvoerder hierover niet eensluidend?

8.)
Bent u van met de PVV van mening dat politieagenten wel tegen een paar, al dan niet flauwe, grappen moet kunnen zonder dat er meteen wordt gesteld dat er sprake is van (impliciete) discriminatie? Zo nee, vindt u dan niet dat de belastingbetaler dadelijk is opgezadeld met een korps dat voor een deel bestaat uit ‘watjes’

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2235 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties