Nederland weer van ons

In januari 2018 is in de media aandacht geweest voor locatiebepaling, ofwel Advanced Mobile Location (AML) bij 112-meldingen. Gebleken is dat eerst de lopende ver-nieuwing van de 112 infrastructuur afgerond zou moeten worden, waarna de AML functie kan worden aangesloten op het centrale systeem. De intentie was oplevering in 2018, maar wordt helaas 2019. De minister schrijft in zijn brief van 14 december AML “technisch gereed” is. Begin 2019 wordt gestart met de gebruikers van toestellen gebaseerd op Google technologie. Later in 2019 volgen naar alle waarschijnlijkheid de gebruikers van telefoons gebaseerd op Apple technologie. Vraag aan de minister: wat wordt bedoeld met “wordt gestart” en “naar alle waarschijnlijkheid”, ofwel: waar is dit (nog) afhankelijk van? Het gaat om iets dat mensenlevens kan redden!

Naast de invoering van AML wordt ook gewerkt aan de invoering van een 112-app. Een 112-app heeft als voordeel dat ook andere gegevens van de beller meegestuurd kunnen worden en dat hier in de toekomst nieuwe functies aan toegevoegd kunnen worden. Zodra de vernieuwing van de nieuwe technische infrastructuur voor de 1-1-2 dienstverlening is gerealiseerd, kan de werking van de 1-1-2 app beproefd worden, aldus de minister in dezelfde brief. Kan hij dit wat nader specificeren? Ook hier geldt dat het mensenlevens kan redden.

Dan C2000. Er is sprake van tegenvallende resultaten in de testfase op grond waarvan de beoogde migratie van het spraaknetwerk conform de planning niet verantwoord wordt geacht. Het bestaande netwerk gedraagt zich echter stabiel en er is geen aanleiding om te verwachten dat dit zal veranderen vanaf januari 2019, aldus de minister. Beter een goed meldingssysteem dan snelheid, maar het gaat om levens van hulpverleners en burgers die afhankelijk zijn van een goed werkend meldingssysteem. Dus wat betekent “stabiel”? Het wordt niet voor niets vervangen!

En op dit punt nog: ik ben blij dat de minister een security audit laat uitvoeren en ook het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging om advies heeft gevraagd bij de risico-beoordeling van de veiligheid van de communicatie via C2000. Ik wacht de nadere informatie naar aanleiding van dezer acties af. Wel een vraag ter verduidelijking: bij de risicobeoordeling wordt bekeken of sprake is van “digitale diensten/producten die de Nederlandse infrastructuur of de Nederlandse economie in den brede kunnen binnendringen c.q. een essentiële/substantiële rol kunnen spelen.” Betekent in den brede meer dan alleen de vitale infrastructuur?

Dan de blusinstructie. Bij elk incident met vuurwerk wordt een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) gevraagd om een deskundig advies voor de aanpak van het incident. Omdat ieder incident uniek is, vereist dit dat handelingsinstructie handvatten biedt, maar tegelijkertijd ook enige ruimte biedt aan de professionaliteit van de brandweer. Dat klinkt logisch, maar ik kan dit niet plaatsen bij het antwoord van de minister op de vraag: “Klopt het dat eenmaal brandend vuurwerk niet geblust kan worden met water, zelfs niet bij totale onderdompeling, omdat vanwege de ingebouwde zuurstof in vuurwerk de brand zelfs doorgaat bij totale afsluiting van lucht?”. Dat antwoord luidde namelijk “ja.” Desondanks wordt dit in de geldende blusinstructie niet uitdrukkelijk verboden. Waarom niet? Het gaat toch om de veiligheid van de brandweerpersoneel?

Tot slot een vraag los van de agenda. Uit een onderzoek blijkt dat de diefstal van noodstroomaccu’s bij zendmasten een groeiend probleem is. Gestolen accu’s worden nu vaak pas vervangen als een reguliere onderhoudsbeurt gepland staat. Dat betekent dat 112 in een bepaald gebied onbereikbaar kan zijn. De antwoorden van de minister op de schriftelijke vragen zijn ook onbevredigend: “diefstal van noodstroomaccu’s leidt niet direct tot een verminderde bereikbaarheid”, omdat een nabijgelegen mast het overneemt. Maar wat mijn fractie betreft moeten burgers en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat 112 altijd bereikbaar is en dat diefstal wordt bestraft. Op het gebied van accudiefstal is dat op dit moment niet het geval. Kan de minister toezeggen dat hij in overleg met zijn collega van EZ hier maatregelen tegen gaat nemen?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4110 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties