Nederland weer van ons

Vragen van lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Boeven vrij op straat door lange reistijd agenten.”

1.)
Kent u het bericht “Boeven vrij op straat door lange reistijd agenten”? En zo ja, klopt dit?

2.)
Waarop is de uitlating van de betreffende eenheidsleiding “We herkennen het beeld vanuit Bergen op Zoom niet als zodanig” gebaseerd? Wat betekent “als zodanig”?

3.)
Bent u bekend met het feit dat er al geruime tijd en door steeds meer agenten wordt geklaagd over de nadelige gevolgen van het sluiten van politiebureaus, waaronder de lange reistijden met verdachten naar locaties waar verdachten ondergebracht kunnen worden?

4.)
Zo nee, wordt het dan niet eens tijd om bij diverse eenheden, verspreid over Nederland, hierover met agenten in gesprek te gaan?

5.)
Zo ja, bent u het dan met de PVV eens dat de in vraag 2 aangehaalde uitlating van de eenheidsleiding onjuist is, het probleem miskent en daarmee een schoffering is van de aldaar werkzame agenten?

6.)
Bent u het met de PVV eens dat de sluiting van politiebureaus een bezuinigingsmaatregel is van het kabinet Rutte II welke niet past in het huidige tijdsbeeld en zo spoedig mogelijk met worden teruggedraaid? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u het met de PVV eens dat het ‘vervangen’ van politiebureaus door locaties bij gemeentes en mobiele locaties niet kunnen voorzien in het gat dat wordt geslagen door het sluiten van politiebureaus omdat alleen daar verdachten kunnen worden ingesloten? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4545056/boeven-vrij-op-straat-door-lange-reistijden-agenten

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2665 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties