Nederland weer van ons

De PVV heeft met verbijstering kennis genomen van het feit dat de korpsleiding van Brabant een agent laat vallen die een vluchtende woninginbreker in zijn been heeft geschoten. Dit terwijl de nieuwe politiechef van Brabant kort geleden een woninginbraak even erg heeft genoemd als een verkrachting. De agent krijgt nu extra training en heeft een gesprek gehad met de leiding, terwijl de inbreker hierdoor een lagere straf heeft gekregen. "Belachelijk! Deze agent verdient een lintje", aldus politiewoordvoerder Louis Bontes. De PVV vreest dat dit een vrijbrief is voor woninginbrekers in Nederland. De PVV heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie.

Vragen van het lid Bontes (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een inbreker die een klacht indient tegen een schietende agent en de reactie daarop van de politieleiding.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Klacht inbreker tegen schietende agent (*)?

2.)
Deelt u mijn mening dat de korpsleiding deze agent heeft laten vallen, temeer omdat de nieuwe politiechef van Oost-Brabant heeft aangegeven dat een woninginbraak net zo erg is als een verkrachting en het volgens de regering een High Impact Crime is? Zo neen, waarom niet?

3.)
Kan u aangeven op welke wijze de ambtsinstructie van de politie is aangepast, en betekent dit dat agenten geacht worden niet te schieten op vluchtende woninginbrekers? Zo ja, bent u het dan met mij eens, dat dit een vrijbrief is voor woninginbrekers in Nederland?

4.)
Bent u bereid duidelijk stelling te nemen en op te komen voor agenten die met succes woninginbrekers in de kraag vatten? Zo neen, waarom niet?

(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/21279275/__Klacht_tegen_agent__.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2840 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties