Nederland weer van ons

Vragen van de leden Bontes en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid & Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 100 Nederlandse jihadisten die vechten in het buitenland.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Ongeveer 100 Nederlanders vechten mee met extremistische moslims in landen als Afghanistan, Somaliƫ en Syriƫ' (*)?

2.)
In hoeverre deelt de minister de visie van de PVV dat personen die zich hier schuldig aan maken bij terugkeer in Nederland direct vastgezet moeten worden op een speciale terroristenafdeling?

3.)
Hoeveel van deze personen hebben naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit, en om welke andere nationaliteit gaat het dan?

4.)
Hoeveel van deze personen hebben een verblijfsvergunning?

5.)
Is de minister het met ons eens dat deze personen, ter bescherming van de Nederlandse samenleving, in geval van een dubbele nationaliteit dienen te worden gedenaturaliseerd en het land te worden uitgezet, en in geval van een verblijfsvergunning dat deze ingetrokken wordt, waarna deze personen eveneens het land worden uitgezet? Zo neen, waarom niet?

 

(*) NOS journaal, 12 maart 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3315 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties