Nederland weer van ons


Vragen van het lid Bontes (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de politiechef van de regionale eenheid Amsterdam, die niet Roemeense zakkenrollers het probleem vindt, maar smartphones.

1.)
Kent u de uitlatingen van de politiechef van de regionale eenheid Amsterdam waarin hij, naar aanleiding van de vele diefstallen tijdens de Gay Pride, niet de Roemeense zakkenrollers het probleem vindt maar smartphones (*)?

2.)
Deelt u mijn mening dat deze politiechef de plank volledig misslaat door het probleem van de Roemeense criminelen niet te onderkennen en het probleem neer te leggen bij de smartphones?

3.)
Bent u het met mij eens dat deze politiechef deze Roemeense criminelen keihard moet aanpakken en niet een soort vrijbrief moet geven om de volgende keer weer terug te komen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Welke maatregelen gaat u nemen om een sprinkhanenplaag van Roemeense zakkenrollers de volgende keer te voorkomen?

5.)
Bent u het met mij eens dat in het belang van de veiligheid van de Nederlandse burgers de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren per 1 januari 2014 gesloten moet blijven? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?


(*) http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3605 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties