Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap de toezichthoudende taak van de kantonrechter niet wijzigt;

overwegende dat in het kader van adequate controle op bewindvoerders uniform toezicht door kantonrechters noodzakelijk is;

verzoekt de regering, te stimuleren dat kantonrechters uniform toezicht houden op het functioneren van bewindvoerders,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Bontes

 

-Deze motie werd aangenomen op 26 maart 2013-

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3700 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties