Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beklagrecht van gedetineerden, zoals neergelegd in Hoofdstuk XI van de Penitentiaire beginselenwet, door gedetineerden compleet wordt uitgehold;

constaterende dat een verwaarloosbaar deel van de klachten door gedetineerden uiteindelijk gegrond wordt verklaard;

overwegende dat alleen geklaagd dient te kunnen worden over onderwerpen waar het beklagrecht voor bedoeld is;

verzoekt de regering, de beklagmogelijkheden voor gedetineerden, zoals geregeld in Hoofdstuk XI van de Penitentiaire beginselenwet, nader te regelen, zodat van het beklagrecht alleen gebruikgemaakt kan worden zoals het oorspronkelijk bedoeld was,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Bontes

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2970 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties