Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bontes (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht Nederlander onder daders Nairobi.

1.)
Bent u bekend met het bericht dat 'één van de daders van de terreuraanslag in Nairobi een Nederlander is' (*)?

2.)
Klopt dit bericht? Zo ja, kunt u dan aangeven of deze terrorist naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft en zo ja, welke dat dan is?

3.)
Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat deze terrorist zich aan de aandacht van de AIVD heeft weten te onttrekken?

4.)
Kunt u aangeven of er meer potentiële Nederlandse terroristen zijn die banden hebben met de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab?

5.)
Bent u het met mij eens dat Al-Shabaab op de internationale terreurlijst geplaatst dient te worden? Zo ja, hoe gaat u hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Gaat u er daarnaast voor zorgen dat deze terrorist nooit en te nimmer meer een voet zet op Nederlandse bodem door hem te denaturaliseren? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Telegraaf, 29 september 2013 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4165 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties