Nederland weer van ons

De PVV fractie is teleurgesteld over de uitkomsten van de Commissie Elverding. Het lijkt wel een politiek compromis.

De koppeling tussen luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening blijft in stand, terwijl Nederland het enige land in Europa is met een dergelijke koppeling. De commissie geeft zelfs aan dat, onder druk van Europese wetgeving (bijvoorbeeld Natura 2000 en de kaderrichtlijn water), vertragingen toe kunnen nemen. De commissie gaat de discussie hierover uit de weg! De procedures worden iets verkort, maar 5 jaar voor besluitvorming is veel te lang, de commissie had moeten inzetten op bijvoorbeeld 2 jaar voor alle infrastructuurprojecten. Doordat de commissie op politiek haalbare voorstellen lijkt te hebben gemikt, wordt ook nog de kans gelopen dat onder politieke druk de uitkomsten nog verder verzwakt worden. Lichtpuntjes ziet de PVV fractie in de voorstellen om de spoedwet wegverbreding uit te breiden tot een spoedwet wegaanpassing, teneinde hier vaker gebruik van te kunnen maken. Ook de keuze om meer tot schadevergoedingen over te gaan in plaats van het vernietigen van een besluit lijkt de PVV een goede zaak.  

Barry Madlener

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4480 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties