Nederland weer van ons

Minister Van der Laan (WWI) reageerde woensdag tijdens een algemeen overleg positief op het PVV ontwikkelingsvoorstel voor het Groene Hart. De PVV wil naar analogie van het Central Park in New York de waardevolle gebieden in het Groene Hart met elkaar verbinden en de rest ontwikkelen.
“Door zijn ligging in het centrum van de rijkste regio van ons land is dit een van de meest waardevolle stukken grond op aarde, en wij hebben er door beperkende regelgeving in de Ruimtelijke Ordening voor gezorgd dat dit gebied de afgelopen halve eeuw onderontwikkeld is geraakt”, aldus Agema.

Volgens Agema zijn eigenaren van grond in dit gebied in feite van hun eigendom bestolen doordat de overheid zich het recht toekende te bepalen dat de functie van dit gebied landbouw was, en niet woningbouw. “We kunnen het nu met hen en met de rest van Nederland goedmaken. Het ontwikkelen van het Groene Hart zorg voor veel werkgelegenheid en kan de files verminderen omdat er nu als het ware rondjes om het Groene Hart gereden worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een verbinding tussen de A6 en A4.”

Minister Van der Laan ziet het voorstel vooral positief in omdat het de leegloop van het Groene Hart tegen zou gaan.

Klik hier voor de volledige inbreng van Fleur Agema tijdens dit AO.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3565 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties