feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat aansluiting op het LSP een minimale kwaliteitseis is.

Dit kabinet staat voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun gezondheid. Mijn fractie is hier voorstander van en ziet de rol van de overheid vooral op die terreinen waarbij risico’s voor de volksgezondheid door de burger moeilijk in te schatten zijn.

Mijn fractie staat voor een sterke 1elijn met aandacht voor de wijkverpleegkundige, aandacht voor zelfzorg en aandacht voor substitutie, ofwel verplaatsing van zorg uit de 2e lijn naar de 1e lijn.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4050 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties