feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht 'Tarieven Wmo over de kop'(*)

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Tarieven Wmo over de kop'?

2.)
Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen verschillende gemeenten in het tarief ontstaan en welke consequenties heeft dit voor de kwaliteit van zorg?

3.)
Vindt de staatssecretaris deze grote verschillen wenselijk? Zo nee, hoe gaat hij ervoor zorgen dat deze tariefverschillen minder groot worden?

4.)
Is de staatssecretaris bereid nader onderzoek te verrichten naar de gevolgen van de grote tariefverschillen voor de inwoners per gemeente?

 

(*) Binnenlands bestuur, 30 maart 2015

Eerder dan gepland spreken we hier over het geneesmiddelenbeleid en de reden daarvoor is de stopzetting per 1 maart van de vergoeding van enkele honderden medicijnen. In de mondelinge vragen vorige week vroeg de PVV-fractie al aan de minister om dit eenzijdige besluit van de zorgverzekeraars terug te draaien. Dit is jammer genoeg niet gebeurd. Wel is het besluit voor een deel van deze speciaal bereide medicijnen opgeschort tot 31 mei. Veel onduidelijkheid blijft echter bestaan.

Veilige zorg is de basis van waaruit gestart wordt. Maar hoe veilig is het voor alle kwetsbare ouderen die verkeerde medicijnen krijgen, uitgedeeld door onbevoegd personeel? Hoe veilig is het voor dementerende die tegen de regels in, toch vastgebonden worden? Hoe veilig is het 's nachts voor een groep van 30 zieke ouderen, waarvan er 2 stervende zijn, met 1 leerling verzorgende?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3990 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English