feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) over het bericht dat het aantal meldingen over mishandeling van ouderen met bijna de helft is toegenomen.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Groeiend aantal meldingen over mishandeling ouderen"? (*)

2.)
Hoe verklaart u de explosieve toename van 43% van het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de grote steden?

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht 'Wonen in aanleunwoning is riskant bij calamiteiten' (*)

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Wonen in aanleunwoning is riskant bij calamiteiten'?

2.)
Deelt u de mening dat bewoners van aanleunwoningen en andere zelfstandige woonruimten voor ouderen kwetsbaar zijn bij calamiteiten, omdat zij niet de voorzieningen van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter, sinds het laatste Algemeen Overleg van 12 februari zijn we 2 brieven van de staatssecretaris en een verontrustende uitzending van Nieuwsuur verder. En ondertussen zijn de problemen verre van opgelost. Deze commissie heeft nadrukkelijk gevraagd om een uitgebreid overzicht van alle verwerkte zorgovereenkomsten, betalingen en declaraties, maar ook van wat er nog openstaat. De laatste brief vertelt niet hoeveel maandloners nog op een betaling wachten, sterker nog, de indruk wordt gewekt dat die allemaal betaald zijn. Er wordt alleen nog gesproken over de werkvoorraad van de declaraties. Ik kan de staatssecretaris melden dat echt niet alle maandloners zijn uitbetaald, ook niet over de maand januari.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3960 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English