Nederland weer van ons

Ik had mij een vrolijker onderwerp voorgesteld voor mijn eerste optreden in deze kamer, maar de voornemens van deze minister stemmen mij bijzonder droevig. Waar mijn partij al jaren ten onrechte wordt beschuldigd van het uitsluiten van mensen, lijkt deze minister met een sneltreinvaart af te stevenen op het uitsluiten van de groep meest kwetsbaren in onze samenleving. De voorstellen om de overschrijding van 1,4 miljard weg te poetsen, halen het fundament van een fatsoenlijke samenleving snoeihard onderuit. Mijn eerste vraag aan de minister is waarom er in de begroting van 2010 verwacht werd dat de kosten 0.7 miljard lager zouden zijn? Waarop was dit gebaseerd in een tijd waarin de toenemende kosten van de gezondheidszorg voortdurend onderwerp van discussie zijn?

Alle aangekondigde maatregelen afzonderlijk bekeken vallen op het eerste gezicht misschien mee. Maar het gecombineerde effect zal desastreus blijken. Mijn Inbox is werkelijk gebombardeerd met persoonlijke drama’s die zich zullen gaan voltrekken als de plannen van de minister doorgang zullen vinden. Een vrouw bijvoorbeeld die een hersenbloeding heeft gehad en afhankelijk is van een rollator. Ook moet zij naar de logopediste in verband met slikklachten en leert ze met behulp van de fysiotherapeut en ergotherapeut omgaan met haar gedeeltelijke verlamming. Van minister Klink moet zij haar rollator zelf betalen, maar ook de eerste 12 behandelingen voor de fysiotherapeut en een eigen bijdrage voor zowel de logopedist, als de ergotherapeut. Vier maatregelen die zijn weerslag hebben op 1 persoon. Dit is slechts één voorbeeld, maar zo heb ik er tientallen van mensen die deze zorg dus niet zouden kunnen betalen als de bezuinigingen worden doorgezet. Val je in één van de categorieën voor ketenzorg dan komt ook het huisartsenbezoek nog onder het eigen risico. Was de ketenzorg niet in het leven geroepen om de zorg beter en goedkoper te maken onder regie van de patiënt met de huisarts als spil? Wat blijft er op deze manier over van dit systeem en wat levert het per saldo op? De menselijke maat is ver te zoeken met het korten op hulpmiddelen en het invoeren van de genoemde eigen bijdragen. Gevolg zal zijn dat mensen langer in het ziekenhuis zullen blijven of naar een verpleeghuis moeten. Goedkoop is duurkoop. De ziektelast stijgt, de kwaliteit van leven daalt en de kosten op lange termijn zullen enorm gaan stijgen. We hebben het gezien met de bezuiniging op de sta-op-stoel, die 20 miljoen opleverde, maar uiteindelijk 43 miljoen aan extra zorgkosten met zich meebracht voor thuiszorg en instellingszorg (TNO).

Nederland heeft, in vergelijking met 7 andere westerse landen kwalitatief het beste zorgstelsel. Dat bleek onlangs uit een studie, waarbij we met snelheid, flexibiliteit en de betaalbaarheid van de zorg op de eerste plaats staan. Met de aangekondigde maatregelen vrees ik voor het volgende onderzoek.

Ik roep de minister dan ook op om de hulpmiddelen in het basispakket te laten, geen eigen bijdragen voor logopedist en ergotherapeut in te voeren en de fysiotherapeut vanaf de 9e behandeling gewoon te vergoeden. Beslissingen over andere wijzigingen in de AWBZ moeten door een volgend kabinet genomen worden.

Dan het PGB. De zorg via een pgb is 30% goedkoper dan dezelfde zorg in natura. Het zou dus de voorkeur moeten hebben om zoveel mogelijk mensen voor een pgb te laten kiezen. Ook hier is dus weer sprake van duurkoop, want na 1 juli zal de vraag naar zorg in natura enorm gaan toenemen. Hoe verklaart de minister het, dat er een grotere vraag naar het pgb is en er geen aantoonbare afname is van de vraag naar zorg in natura. En hoe verklaart de minister dat de pakketmaatregel begeleiding niet de gewenste afname van het aantal budgethouders tot gevolg heeft gehad? En hoe zit het met de fraude met het pgb, is daar al naar gekeken?

Dan kom ik bij het laatste punt over de medicinale zuurstof. Zuurstof wordt veelal in het ziekenhuis voorgeschreven door de longarts. Vervolgens wordt de zuurstoftherapie (apparatuur en cilinders) direct bij de patiënt thuis geleverd door gespecialiseerde medische zuurstofbedrijven. De inbreng van een apotheekhoudende in de keten heeft dan ook geen toegevoegde waarde en werkt vetragend en kostenverhogend. Mijn fractie is dan ook voorstander van een uitzonderingsbepaling in de geneesmiddelenwet.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4655 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties