Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de ministers van EZ en VWS over het bericht van een ongekend grote ontslaggolf bij MSD in Oss.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Ontslaggolf bij MSD (voorheen Organon) in Oss, subsidies ministeries EZ en VWS over de balk?". (*)

2.)
Wat is uw reactie op de melding dat in 3 jaar tijd meer dan de helft van de 4500 banen bij MSD in Oss gaan verdwijnen?

3.)
Klopt het dat de ministeries van EZ en VWS hebben geïnvesteerd in de vorig jaar pas geopende nieuwe farmaceutische fabriek in Oss, toen nog in handen van Schering Plough? Zo ja, over welke bedragen gaat het en onder welke voorwaarden gebeurde deze investering?

4.)
Bent u bereid maatregelen te treffen om het aantal ontslagen te beperken en de ontwikkeling van medicijnen in Oss te behouden? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u voornemens de overheidsinvesteringen terug te vorderen van MSD? Zo neen, waarom niet?


(*) Ontslaggolf bij MSD (voorheen Organon) in Oss, subsidies over de balk? - MedicalFacts.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4410 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties