Nederland weer van ons

De Q-koorts epidemie heeft in ons land voor grote problemen gezorgd. Er zijn honderden mensen ziek geworden en er zijn zelfs een aantal patiënten overleden aan de gevolgen van de Q-koorts. Maar ook het ruimen van de dieren en de strenge maatregelen waren zeer ingrijpend voor de bedrijven. Gelukkig zijn we nu op een punt beland waarbij het directe gevaar voor de volksgezondheid is geweken en dat zo goed als alle bedrijven zijn gevaccineerd. Het heroverwegen van de strenge maatregelen is dan ook wat de PVV betreft een logische volgende stap.

Voor de Q-koortsvrije bedrijven wordt met ingang van 15 juli het fok- en aanvoerverbod opgeheven, voor besmette bedrijven gebeurt dat pas een maand later. Waarom die maand verschil? Deze bedrijven hebben al te maken met een levenslang fokverbod op de achtergebleven niet drachtige dieren en moeten nu een maand langer wachten. Ik begrijp uit de stukken dat de deskundigen verdeeld waren over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid op de besmette bedrijven, maar wat is de toegevoegde waarde van die extra maand? Graag een reactie van de minister.

De tankmelkmonitor wordt gehandhaafd en gaat naar 1 maal per maand voor Q-koortsvrije bedrijven. Mogen wij ervan uit gaan dat de frequentie weer opgeschroefd zal worden in de periode van dracht?

Volledig gevaccineerde bedrijven die in de toekomst voor het eerst positief worden, hoeven naar de mening van het deskundigenberaad niet geruimd te worden, maar zij dienen zich alleen te houden aan de hygiënemaatregelen. Is dat wel afdoende? Ik opper natuurlijk niet dat er direct geruimd zou moeten worden. Maar ik wil wel graag weten of de positieve uitslag ook gelijk aan iedereen bekend wordt gemaakt, dus ook aan het publiek. En waarom wordt er bijvoorbeeld ook niet direct een vervoersverbod opgelegd? Lopen we anders niet het risico dat de besmetting zich dan weer in rap tempo verspreid met alle gevolgen van dien? Ook hierop graag een reactie. En in het verlengde hiervan de vraag of er een draaiboek klaarligt voor het geval de epidemie inderdaad weer oplaait?

Van de afgelopen periode hebben we kunnen leren dat in de Q-koorts epidemie de slechte communicatie een grote rol heeft gespeeld. De minister geeft aan de communicatiemaatregelen aan te passen. Helaas lees ik niets over de aanbevelingen van de RIVM. In het rapport pleiten zij voor een gezamenlijk meldsysteem van de dierenzorg en de gezondheidszorg voor mensen. Zo'n samenwerking is belangrijk wanneer een dierenziekte ook een belangrijke bron is voor een infectieziekte bij mensen en volgens het RIVM gaat het hierbij om 86 dierziekten. Ook moeten er betere protocollen worden gemaakt, zodat duidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is. Op dit moment zijn de taken niet goed verdeeld en is er nog geen goed systeem voor het opsporen van dierenziekten die mogelijk ook gevaarlijk zijn voor mensen. Neemt de minister deze aanbevelingen over?

Tot slot zijn wij blij dat er toch naar een tegemoetkoming in de schade komt voor die bedrijven met dieren met een levenslang fokverbod.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3885 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties