Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS betreffende het bericht over de gesponsorde pandemie van de Mexicaanse griep.

1.)
Bent u bekend met het bericht “De gesponsorde pandemie van de Mexicaanse griep”(*)?

2.)
Wat is uw reactie op het feit dat de definitie pandemie gewijzigd werd door de WHO kort voor het uitbreken van de Mexicaanse griep?  

3.)
Bent u het eens met de vaststelling dat zonder de wijziging van die definitie er geen pandemie zou zijn geweest en dat had kunnen volstaan met het inkopen van veel minder vaccins?

4.)
Bent u het met ons eens dat deskundigen wier belangen samenvallen met die van de farmaceutische industrie niet zouden mogen deelnemen aan de ontwikkeling van definities en richtlijnen?

5.)
Heeft u onderzocht of laat u onderzoeken of de leden van de Gezondheidsraad banden hebben (of hadden) met de farmaceutische industrie die op belangenverstrengeling kunnen duiden?

6.)
Kunt u de onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad en de totstandkoming van hun adviezen garanderen?  

7.)
Bent u bereid een onderzoek te starten naar de werkzaamheid van influenzavaccins bij gezonde volwassenen aangezien de medische wetenschap zelf het nut hiervan in twijfel trekt?

(*) Geneesmiddelenbulletin, 16 november 2010 
(*) Elsevier, 16 November 2010
(*) Nieuwsuur, 16 november 2010

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3680 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties