Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het feit dat apothekers in Noordwijk weigeren een patiënt van medicijnen te voorzien.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Ziek van de apotheken” (*)? 

2.)
Wat vindt u van de weigering van de plaatselijke apotheken in Noordwijk om deze chronisch zieke patiënt te helpen?

3.)
Bent u het met ons eens dat concurrentie in de zorg er nooit toe mag lijden dat patiënten zorg onthouden wordt? 

4.)
Gaat u de betreffende apotheken op hun zorgplicht wijzen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen gaat u treffen om dit soort situaties voortaan te voorkomen?

 

(*) Telegraaf,  8 februari 2011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2980 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties