Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat de apothekers ruzie het kookpunt heeft bereikt.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Apothekersruzie naar kookpunt"?(*) 

2.)
Klopt het bericht dat De Thuisapotheek over medische gegevens beschikt en is bekend hoe ze daaraan komen? Hoe verhoudt deze praktijk zich tot de invoering van het EPD? 

3.)
Klopt het bericht dat De Centrale Apotheek artsen een bonus aanbieden als ze patiënten aandragen? 

4.)
Bent u met ons van mening dat de telefonische verkoop misleidend is en dat patiënten onvoldoende worden voorgelicht over de versnippering van de medicijnafgifte, wat kan leiden tot onvolledige medicijnoverzichten van de patiënt?

5.)
Vindt u met ons dat de medicatieverstrekking buiten kantooruren in grote problemen kan komen, doordat in dunner bevolkte gebieden, waar weinig apotheekvoorzieningen zijn, veel patiënten de makkelijke klussen laten doen door de Thuisapotheek en daardoor de kleine plaatselijke apotheek weleens het onderspit zou kunnen delven?  

6.)
Bent u bereid onderzoek te doen naar deze nieuwkomers op de markt en eventueel de regels aan te scherpen? 

(*) Telegraaf, 24 februari 2011 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2730 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties