Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over misleidende informatie in het bezwaarformulier EPD.

1.)
Bent u bekend met het formulier ‘Bezwaar maken elektronisch patiëntendossier (EPD)’? (*) 

2.)
Bent u het met ons eens dat de informatievoorziening omtrent het EPD helder en eenduidig dient te zijn?   

3.)
Bent u bekend met de in het formulier vermelde zin: “Deze verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt”? 

4.)
Klopt het dat op de website van het Informatiepunt landelijk EPD staat dat een bezwaar tegen het EPD ook weer kan worden ingetrokken?   

5.)
Kunt u uitleggen waarom er desondanks in het formulier staat dat verwijdering uit het EPD niet ongedaan gemaakt kan worden? 

6.)
Bent u het met ons eens dat die zin in het formulier mensen op het verkeerde been zet, waardoor ze mogelijk zelfs afzien van hun bezwaar? 

7.)
Kunt u bewerkstelligen dat de betreffende zin uit het formulier geschrapt gaat worden?  

 

(*) Inzage en Bezwaar

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2555 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties