Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het EPD al volop ‘in de lucht’ is.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Helft zorgaanbieders doet mee aan landelijk EPD” (*)?

2.)
Waarom staat u toe dat al van 8,5 miljoen mensen gegevens worden uitgewisseld terwijl de patiënt zelf nog altijd geen toegang heeft tot het EPD, de veiligheid en privacy niet gewaarborgd zijn en het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen?  

3.)
Denkt u dat er een verband is tussen het aantal aansluitingen en de subsidie die hiervoor tot 1 maart verstrekt werd aan huisartsen en apothekers?   

4.)
Klopt het dat nog maar 18% van de ziekenhuizen zich hebben aangesloten? 

5.)
Denkt u dat er een verband ligt met dit percentage aansluitingen bij ziekenhuizen en het feit dat ziekenhuizen geen subsidie krijgen? 

6.)
Wat is uw reactie op Luc de Witte, bijzonder hoogleraar technologie in de zorg aan de universiteit van Maastricht, die zegt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het EPD de patiëntveiligheid ten goede komt?   

 

(*) Zorgvisie, 23 maart 2011 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4650 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties