Nederland weer van ons

Gerbrands 

We hebben over deze kwestie al een debat gehad dus wat de PVV betreft kunnen we het kort houden.

De PVV fractie beschouwd de kwestie van het overlijden van de zwangere Somalische vrouw in het AZC als een tragisch incident, een drama voor de betrokkenen, maar sluit zich aan bij de mening van de minister dat in Nederland de zorg voor asielzoekers in principe goed geregeld is. De tekortkomingen die de Inspectie heeft geconstateerd behoeven verbetering maar zijn niet in direct verband te brengen met het incident. De inmiddels genomen (en nog te nemen) maatregelen om deze tekortkomingen op te lossen lijken ons afdoende om ervoor te zorgen dat spoedeisende medisch noodzakelijke hulp toegankelijk is voor asielzoekers. In dat kader is het goed dat de minister van Immigratie en Asiel ook naar de andere asielzoekerscentra heeft gekeken zodat mogelijke tekortkomingen ook daar kunnen worden opgelost. Wel leggen we de nadruk op de woorden SPOEDEISEND en NOODZAKELIJK want zoals we al eerder in een motie aangaven, alle zorg wat geen spoed heeft, hoeft wat ons betreft niet geleverd te worden zolang de asielzoekers de asielstatus nog niet hebben verkregen. Wij vinden dit verantwoord omdat we tevens pleitten voor een eenvoudigere en snellere asielprocedure. 

Dan kom ik bij de werkwijze van het Bureau Medische Advisering ten aanzien van de terugkeer van zieke asielzoekers. De PVV fractie heeft geen kritiek op het functioneren van het BMA en is van mening dat de onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd is. Het BMA staat onder toezicht van het IGZ en de Inspectie twijfelt niet aan de onafhankelijkheid van de artsen noch aan hun zorgvuldigheid. Het BMA dient in het geval van ziekte te onderzoeken of behandeling in het land van herkomst mogelijk is. Wij zijn het met de minister eens dat dit het enige juiste criterium is waar het BMA naar moet kijken. Of de behandeling kostbaar is of op andere wijze moeilijk toegankelijk is voor ons niet relevant en ook niet in strijd met de normen voor verantwoord medisch handelen. De mate van toegankelijkheid geldt immers voor alle landgenoten in dat land dus waarom zouden we daar een uitzondering voor maken? Dan komt straks iedereen voor een medische behandeling naar Nederland. Ook voor Nederlanders wordt de zorg duur en schaars en daarom leggen wij de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van zorg volledig bij het land van  herkomst.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5195 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties