Nederland weer van ons

Gerbrands 

Het tekort aan orgaandonoren blijft ook de PVV-fractie bezighouden want ondanks vele inspanningen blijft dit tekort bestaan.


Wij zijn blij dat de minister de aanpak in de ziekenhuizen voortzet en we positief over de initiatieven die er op dit vlak lopen. Wat we niet terugzien is de zogenaamde ‘Twentse aanpak’. Nog geen maand geleden lees ik dat de ziekenhuisgroep Twente met succes donoren werft door simpelweg tijdens het intake gesprek aan patiënten te vragen of zij hebben nagedacht over orgaandonatie. Zijn er inmiddels ziekenhuizen die deze aanpak hebben overgenomen? Kan de minister bewerkstelligen dat dit standaard onderdeel wordt bij een intakegesprek? 

Heeft de minister ook onderzocht hoe het staat met de begeleiding en nazorg voor de nabestaanden? Ik haal nog even de casus aan van de ouders van het 6-jarige jongetje dat door een zwaar ongeval in het ziekenhuis lag. De ouders waren bereid om zijn organen beschikbaar te stellen. Zij moesten daarop ’s ochtends voor 8 uur afscheid van hem nemen en vertrekken, terwijl de jongen er 12 uur later nog steeds hetzelfde bijlag en er al die tijd onduidelijkheid was over het tijdstip van overlijden. Als de begeleiding en nazorg niet verbeterd zijn deze families nooit meer bereid tot orgaandonatie. 

Ten aanzien van de voorlichtingscampagnes zijn wij zoals gebruikelijk terughoudend. Zijn er meetbare effecten van deze campagnes? Hoeveel voorlichting moeten we nog blijven geven? Hoeveel geld is hiermee gemoeid en kan dit niet beter aan andere initiatieven worden uitgegeven? Was het eerder niet de intentie van de regering om niet alleen vanuit de overheid campagnes te voeren maar hier ook initiatieven van derden bij te betrekken?

Is de minister in dit kader op de hoogte van het initiatief van de stichting ‘Donor Ja’ en hoe staat zij daar tegenover? Graag een antwoord van de minister. 

Tot slot een woord over het orgaantoerisme naar België. Nederland is aangesloten bij Eurotransplant. Het allocatiesysteem dat Eurotransplant hanteert is gebaseerd op medische criteria en hier hebben wij in principe vertrouwen in. 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2670 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties