Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat Menzis huisartsenpraktijken opkoopt.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht “Zorgverzekeraar Menzis koopt huisartsenpraktijken op (*)?   

2.)
Klopt het dat Oost-Groningen al tijden een tekort aan huisartsen heeft? Zo ja wat zijn de recente cijfers hierover? 

3.)
Bent u het met ons eens dat de constructie van Menzis via het bedrijf Zorgpunt in feite een verticale fusie is, tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder? Zo nee waarom niet? 

4.)
Is deze constructie getoetst door de NMa? Zo nee waarom niet? 

5.)
Vindt u de aanpak van Menzis de juiste oplossing voor het huisartsenprobleem in Oost-Groningen? 

6.)
Over Zorgpunt schrijft Menzis zelf: “Met Zorgpunt ontstaat er een sterke en grote partij in de eerstelijn. Daarmee kan Menzis als zorgverzekeraar makkelijker afspraken maken.” Bent u het met ons eens dat hier dus economische belangen spelen en niet het belang van de patiënt? 

7.)
Wat gaat u doen om deze ontwikkeling te stoppen? 

8.)
Welke stappen kan de overheid nemen om het huisartsentekort in regio’s als Oost-Groningen tegen te gaan?

 

 

(*) RTV Noord, 28 maart 2011 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3010 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties