Nederland weer van ons

We spreken hier over een plan van zorgverzekeraar UVIT om door middel van een gezamenlijke aanbesteding door alle zorgverzekeraars het aantal SEH’s in Nederland terug te brengen van circa 100 naar 60. Het plan van UVIT is niet bij VWS bekend schrijft de minister in haar brief van 18 november. Wij vinden daarom net als de minister dat we eigenlijk niet inhoudelijk op het plan van UVIT kunnen reageren.

Ook in het regeerakkoord staat niets over het terugdringen van het aantal SEH’s. De PVV is wel voorstander van het concentreren van specialistische zorg en ziet daarin ook de kwaliteitswinst. Spoedeisende hulp valt echter niet onder die specialistische zorg en wat ons betreft valt de SEH dan ook niet onder de plannen van het concentreren van specialistische zorg. Wel vinden we dat het tijd wordt voor een duidelijk beleid ten aanzien van de acute zorg in Nederland. 

Zoals bekend kwam vorig jaar de ambtelijke werkgroep curatieve zorg ook met een plan om het aantal SEH’s via aanbesteding met 40 te verminderen. Blijkbaar zijn meerdere partijen het er over eens dat het aantal SEH’s verminderd moet worden vanwege de grote besparingen die daarmee bereikt kunnen worden. We weten allemaal dat behandelingen op de SEH vele malen duurder zijn dan op de huisartsenpost. 

In plaats van het terugdringen van het aantal SEH’s zouden we ook kunnen kijken naar beperking van het aantal patiënten dat naar de SEH gaat. Als uit onderzoek blijkt dat 70% in plaats van op de SEH ook door de huisarts behandeld had kunnen worden, dan zouden we daar een oplossing voor moeten vinden. Een voorbeeld: eerst bellen met de huisartsenpost voordat je naar een SEH vertrekt zou een hoop onnodige SEH bezoeken kunnen uitfilteren, mits er telefonisch natuurlijk een deskundige triage plaatsvindt en de bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd wordt. Een eigen betaling invoeren bij onnodig SEH bezoek is ook een mogelijkheid. Laatste optie kan zijn om de huisartsenposten te integreren in de spoedeisende hulp, zodat aan de poort bepaald kan worden of iemand naar de huisartsenpost moet of direct naar de spoedeisende hulp.

Wij denken dus dat er beter naar de organisatie en toegang tot de SEH gekeken kan worden dan dat het aantal via aanbesteding wordt verminderd. En als er al sprake moet zijn van het terugdringen van het aantal eerste hulpposten, dan nog hebben wij groot bezwaar tegen gezamenlijke aanbesteding door de zorgverzekeraars. Een commerciële partij mag niet de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedeisende hulp gaan bepalen. Dit is een taak van de overheid. 

We zijn erg benieuwd naar de visie van de minister op de acute zorg en wat deze betekent voor de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. Voor ons staat wel vast dat het ten allen tijde het de overheid moet zijn die de spreiding, capaciteit en kwaliteit van de SEH’s vaststelt en geen commerciële partij. Graag een reactie van de minister of zij het wat dit betreft met ons eens is.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3905 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties