Nederland weer van ons

Gerbrands

De PVV fractie wil eerst haar waardering uitspreken over de wijze waarop deze kwestie door de minister is aangepakt door namelijk direct de IVF-klinieken om uitleg te vragen, evenzo waardering voor de IVF-klinieken door te wachten met de vitrificatie totdat wij hierover gesproken hebben. 

De PVV fractie heeft in principe geen bezwaren tegen het invriezen van eicellen om niet-medische redenen, maar heeft wel een aantal vragen aan de minister. 

De beroepsgroepen geven aan dat vitrificatie een bewezen veilige techniek is en niet meer in een experimenteel stadium verkeert. Ze geven ook aan dat het noodzakelijk blijft om de techniek zorgvuldig te introduceren en kinderen die hieruit geboren worden systematisch te monitoren. Hiervoor is een landelijk behandelprotocol opgesteld. Wat ons betreft zijn dit voldoende garanties om met de behandeling te starten. 

De leeftijdsgrens van 45 jaar voor het terugplaatsen van de eicellen vinden wij een prima voorwaarde, maar roept tegelijk vragen op. Worden ingevroren eicellen zodra de vrouw 45 jaar wordt dan vernietigd? Zo niet kunnen ze dan zeg nog 5 jaar bewaard worden en kan de vrouw ze vervolgens komen ophalen en meenemen naar het buitenland om daar te worden teruggeplaatst? Ik refereer maar even aan Italiaanse toestanden. En hoe zit het met het commercieel aanbieden van eicellen? Hoe gaat dat gecontroleerd worden? Kan de minister op deze vragen ingaan. 

We maken ons ook een beetje zorgen over de berichtgeving. Zo staat er in het Eindhovens Dagblad van dinsdag: “Ziekenhuizen en beroepsverenigingen verwachten dat er veel vraag bestaat naar deze commerciële vorm van eicelbevriezing.” Hoezo commercieel? In welk opzicht is hier sprake van handel of verwachten ziekenhuizen hieraan te gaan verdienen? Wij zouden willen pleitten dat er geen enkele vergoeding plaatsvindt bij het hele proces van invriezen tot terugplaatsen om niet-medische reden. Ook het terugplaatsen valt wat ons betreft niet onder een medische noodzakelijke handeling en komt geheel voor eigen rekening. Graag een reactie hierop van de minister.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3555 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties