Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het gelijke speelveld tussen verzekeraars in stand moet blijven en er geen prikkels tot risicoselectie moeten ontstaan;

overwegende, dat de regering de ex post mechanismen in deze regeerperiode in een verantwoord tempo wil afschaffen,

overwegende, dat het ex-ante model van voldoende kwaliteit dient te zijn, voordat aan de afbouw van nacalculatie op variabele ziekenhuiskosten en aan de afbouw van de bandbreedte in de ex-post verevening kan worden begonnen;

verzoekt de regering om de Kamer tijdens de transitieperiode jaarlijks tijdig, maar uiterlijk in september te informeren over de voorgenomen stappen in de afbouw van de ex post mechanismen;

verzoekt de regering hier niet eerder over te besluiten totdat hierover met de Kamer overleg is gevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Smilde

Mulder

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5380 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties