Nederland weer van ons

Gerbrands

Alle partijen zijn het er over eens dat zorg van goede kwaliteit moet zijn en toch lukt het niet om de potentieel vermijdbare schade in ziekenhuizen te laten dalen. ‘Kwaliteit van zorg is ons ernst’ stelt de KNMG, maar patiëntveiligheid is nog altijd geen onderdeel van de opleidingen tot arts, verpleegkundige of paramedicus.
En onze grootste zorgverzekeraar Achmea zegt dat ze op dit moment van slechts 6% van de zorg de kwaliteit kan meten. Blijkbaar staat ondanks alle rapporten en onderzoeken het kwaliteitsaspect nog in de kinderschoenen. Wij denken dat dit de noodzaak van een Kwaliteitsinstituut illustreert en daarom is het bijzonder jammer dat de minister hierover deze week met een uitstelbrief kwam. 

De minister geeft onder meer aan dat ze onverminderd vasthoudt aan het reduceren van de vermijdbare schade en sterfte met 50% in 2012. Het VMS-veiligheidsprogramma moet daarom met nog meer energie voortgezet worden. Hoe staat het nu met de implementatie van het VMS-systeem? Waaruit bestaat de intensivering en extra inzet? Kan de minister dat verduidelijken. 

Lokale initiatieven uit het veld, best-practices zoals de SURPASS-checklist, laten zien dat er nog veel winst te halen valt. Wat kan de minister doen om dit soort best-practices beter te faciliteren zodat ze sneller geïmplementeerd kunnen worden? De sterfte rondom operaties is door de checklist met de helft gedaald, dat is geweldig nieuws en brengt ons gelijk op de sterftecijfers. Zijn die al openbaar? En niet alleen de sterftecijfers maar alle cijfers over medische prestaties moeten ons inziens zo gauw mogelijk publiekelijk toegankelijk worden. Heeft de minister er al zicht op wanneer dit gaat gebeuren? Wat ons betreft hoeven we daarbij niet op het Kwaliteitsinstituut te wachten. 

De IGZ voert de kwaliteitsonderzoeken uit. Is de minister op de hoogte van de kritiek op de Inspectie dat ze hun uitkomsten op te kleine aantallen patiënten baseren wat het kwaliteitsoordeel twijfelachtig maakt (promotieonderzoek van Hester Lingsma, Erasmus Universiteit). Graag een reactie van de minister. 

Dan nog een vraag over de concentratie van zorg. Wij delen de visie van de minister dat het concentreren van zorg de kwaliteit kan verbeteren. We begrijpen dat het AZM met andere UMC’s afspraken wil maken over het aanbod van topreferente zorg. We horen echter ook van de NMa dat onderlinge specialisatieafspraken waardoor de zorg geconcentreerder wordt, de keuzemogelijkheden voor patiënten beperkt. De NMa stelt daarom duidelijk dat  gezamenlijk overleg over taakverdeling onder het kartelverbod vallen. Hoe denkt de minister de nodige concentratie van zorg te bewerkstelligen als de NMa overleg hierover verbiedt? 

Tot slot nog twee aandachtspunten: 

  1. Het feit dat patiëntenorganisaties te weinig betrokken zijn bij het ontwikkelen van kwaliteitsaspecten. Dat is eigenlijk vreemd, er wordt blijkbaar alleen gekeken of een operatie of behandeling geslaagd is vanuit medisch-technisch oogpunt. Maar hoe zit het met de klacht van patiënt? Is die wel verholpen?

  2. Het functioneren van de IGZ. Er wordt een steeds groter beroep op de IGZ gedaan maar er is nauwelijks inzicht in de effecten van het toezicht. Wat is de meerwaarde? Wat zijn de uitkomsten? Moeten de prestaties van de Inspectie niet eens gemeten worden aan de hand van kwaliteitscriteria?

 

Graag een reactie van de minister.

 

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6780 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties