Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands aan staatssecretaris Bleker over de mogelijke toevoeging van de Noordoostpolder aan de Werelderfgoedlijst.

1.)
Bent u bekend met het artikel ''De polder wil geen museum zijn''? (*)

2.)
Ben u bekend met de voorwaarden en gevolgen die behoren tot de gebieden en gebouwen die behoren tot Werelderfgoedlijst, zoals een beperking bij aanvraag van een bouwvergunning?

3.)
Heeft u de situatie in de Noord-Hollandse Beemster nader onderzocht, waar ondernemers en agrariërs klagen dat het vestigingsklimaat sinds de toevoeging van hun regio aan de Werelderfgoedlijst minder aantrekkelijk is geworden? Zo neen, waarom niet? 

4.)
Kunt u nader verklaren of u bereid bent om het draagvlak onder de burgers en ondernemers bindend te verklaren? Zo neen, waarom niet? 

5.)
Bent u met ons van mening dat de Noordoostpolder niet op de Werelderfgoedlijst moet komen om te voorkomen dat naast de bezwaren van bewoners, ook de bestaande akkerbouw- en veeteeltbedrijven belemmerd zullen worden in hun bedrijfsvoering en de innovatie van hun bedrijf in de regio?

 

(*) Volkskrant 28-04-2011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2515 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties