Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over de slechte telefonische bereikbaarheid van huisartsen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Huisartsen slecht bereikbaar” (*)? 

2.)
Wat vindt u van de uitkomsten van het onderzoek door het NIVEL? 

3.)
Onderschrijft u net als uw voorganger de normen van de IGZ dat niet-spoedoproepen binnen 2 minuten opgenomen moeten worden en spoedoproepen binnen 30 seconden?   

4.)
Welke maatregelen zijn er sinds het onderzoek van de IGZ en NPCF in 2008 genomen en vindt u deze maatregelen afdoende? 

5.)
Wat is uw reactie ten aanzien van de ongewenste neveneffecten zoals het bellen naar 112 indien het contact met de huisarts niet tot stand komt? 

6.)
Bent u het met ons eens dat de goede bereikbaarheid van de huisarts essentieel is voor onze gezondheidszorg en het versterken van de 1e lijn? Zo ja welke maatregelen gaat u nemen om de bereikbaarheid te verbeteren? Zo nee, waarom niet? 

 

(*) Telegraaf, 9 mei 2011 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5065 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties