Nederland weer van ons

Vervolgvragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat Menzis huisartsenpraktijken opkoopt (*).

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Een zorgverzekeraar die zorg aanbiedt, dat moet je niet willen'  (**)?

2.)
In uw antwoord (***) zegt u verticale integratie te willen verbieden maar een tijdelijke uitzondering toe te staan om de toegang tot zorg niet in gevaar te laten komen. Menzis heeft echter ook Zorgpunten opgericht in Zuid-Holland waar helemaal geen sprake is van een huisartsentekort. Bent u het met ons eens dat hier de uitzonderingsoptie dus niet van toepassing is? Zo ja, wat gaat u hier tegen doen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Klopt het dat de Zorgpunten die Menzis heeft opgericht helemaal geen tijdelijk of experimenteel karakter hebben?

4.)
Wat vindt u van de reactie van Menzis dat ze doorgaan met het opzetten van Zorgpunten omdat u de regelgeving om verticale fusies te verbieden nog niet heeft aangepast?

5.)
Wanneer kunnen we uw wetsvoorstel omtrent het fusieverbod  tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar verwachten?

 

(*) TV Noord, 28 maart 2011

(**)  Volkskrant, 6 mei 2011

(***) Kamerstuk 2011Z06581

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4285 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties