Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat ziekenhuizen een zorgconsulent voor allochtonen moeten aanstellen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Elk ziekenhuis een allochtone zorgconsulent” (*)? 

2.)
Wat is uw reactie op dit bizarre plan om in elk ziekenhuis een allochtonen balie neer te zetten? 

3.)
Bent u van mening dat er een kloof heerst tussen de medische wereld en allochtonen?  Zo ja waaruit blijkt dat? 

4.)
Bent u het met ons eens dat communicatieproblemen verbeterd worden door het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gewoonten? 

5.)
Deelt u tevens onze mening dat het aanstellen van een allochtone zorgconsulent een verkeerd signaal afgeeft, namelijk dat de medische wereld zich aan de allochtoon aanpast in plaats van andersom? 

6.)
Bent u bereid de Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen en de ziekenhuizen erop te wijzen dat dit niet bevorderlijk is voor de integratie van allochtonen en ze te adviseren met dit onzalige plan te stoppen?

 

 

(*) MedicalFacts, 17 mei 2011 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4345 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties