Nederland weer van ons

Vragen van de leden Gerbrands en Graus (beiden PVV) aan staatssecretaris Bleker over koeien in de wei.

1.)
Bent u bekend met de uitzending van Nieuwsuur over koeien in de wei? (*) 

2.)
Klopt het geschetste beeld, dat een kwart van alle melkkoeien nooit meer in de wei komt? 

3.) 
Bent u met ons van mening dat koeien altijd op stal houden een aantasting is van het dierenwelzijn? Zo neen, waarom niet? 

4.)
Bent u met ons en de afdeling melkveehouderij van LTO Nederland van mening dat een verdere teruggang van de weidegang ongewenst is? (**) Zo neen, waarom niet? 

5.)
Hoe verhoudt de door FrieslandCampina gegeven garantie dat de melk van FrieslandCampina van koeien uit de wei komt zich tot de realiteit? 

6.)
Bent u met ons van mening dat FrieslandCampina zich aan haar garantie dient te houden? Zo neen, waarom niet? 

 

 

(*) Nieuwsuur 17-05-2011

(**) http://www.beursduivel.be/nieuws/106818/LTO_koe_hoort_in_de_wei

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2205 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties