Nederland weer van ons

Gerbrands

Mijn fractie heeft het landelijk EPD altijd als onbeheersbaar, onbetrouwbaar en onveilig bestempeld. Onze moties hebben de minister hiervan echter niet kunnen overtuigen. Wij zijn daarom blij dat de Eerste Kamer haar verantwoordelijkheid heeft genomen en tot een eindoordeel is gekomen en het wetsvoorstel heeft verworpen. 

Dit schept echter een unieke situatie. We hebben nu een EPD zonder wettelijke grondslag. Dat roept een aantal vragen op waar we graag duidelijke antwoorden op willen krijgen. Wie beheert nu deze gegevens? Welke wet is nu van toepassing? Hoe worden de burgers over de ontstane situatie ingelicht? En niet onbelangrijk: kan gegevensuitwisseling nu nog wel plaatsvinden? Wij vinden van niet en willen graag horen waarom de landelijke uitwisseling niet direct is stilgelegd. 

Ten aanzien van de nu ontstane situatie vinden wij de brief van de minister niet erg duidelijk. De minister lijkt de verantwoordelijkheid bij Nictiz en het veld te leggen. Is hierover overleg gepleegd met het CBP? Deze stelde immers al in 2005 niet akkoord te gaan met een situatie waarin gezamenlijke zorgaanbieders verantwoordelijk zouden worden? Graag een reactie van de minister. 

We begrijpen dat de minister een overgangstermijn hanteert van drie maanden waarna het Nictiz met een voorstel komt voor de toekomst. Wij zijn heel benieuwd wat hier uit voort zal komen, met name ten aanzien van veilige regionale uitwisseling waarbij de regie bij de patiënt zelf ligt. In het vorige debat over het EPD gaven wij al aan hier voorstander van te zijn. De  overgangstermijn loopt af op 11 juli, dat is helaas tijdens het zomerreces, en dus een ongelukkig moment. Ook daarom pleitten wij voor het per direct stopzetten van het uitwisselen van gegevens omdat wij waarschijnlijk in september pas weer verder praten. 

Maar laten we naast vooruit kijken ook terugkijken naar de gang van zaken rondom het wetsvoorstel en waar het allemaal is misgegaan. Is het ministerie bereid om te leren van de fouten die het heeft gemaakt? We lezen uit de brief aan de Eerste Kamer dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld. We zijn blij dat de minister hier zelf mee komt anders hadden wij er hier nu om gevraagd. Onze laatste vraag is daarom: Wanneer wordt de Kamer ingelicht over de onderzoeksopdracht aan de commissie?

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2230 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties