Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat de vertrokken top van het MCA vorig jaar ruim een miljoen euro incasseerde.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Miljoen voor vertrokken top MCA’(*)?

2.)  
Wat is uw inhoudelijke reactie op dit bericht?”

3.)     
Bent u het met ons eens dat dit onaanvaardbare bedragen zijn?

4.)
Kunt u aangeven of deze bedragen overeenkomen met het verantwoord maatschappelijk niveau zoals omschreven in de wet normering topinkomens?

5.)  
Kunt u aangeven wat de financiële positie is van het MCA?

6.)     
Realiseert u zich dat dit geld niet is terecht gekomen bij de mensen die zorg nodig hebben? Wat is uw reactie hierop?

7.)     
Welke actie kunt u ondernemen om te zorgen dat dit geld wel terecht komt bij de mensen die zorg nodig hebben?

(*) Medisch Contact, 26 mei 2011 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4145 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties